Fonduri POCU

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are ca şi principal instrument de finanţare Fondul Social European (FSE).

Obiectivele şi priorităţile POCU 2014-2020:

Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare;
Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții;

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele  și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007‐2013  și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP)  ‐ implicit al fondurilor ESI din România,  şi anume de a reduce disparităţile de dezvoltare economică  şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

 

Aboneaza-te la ultimele anunturi despre Fondurile Structurale